Contact Us


Shenzhen Tranhoo Technology Co., Ltd
Add: 6F Jingyun Building,Baoyuan Road,Xixiang town,         Baoan,Shenzhen,China
Telephone: +86 13421313195
Whatsapp: +86 13421313195
E-mail: sindy@tranhoo.com
Our Contact   Quick Links               Recent News
     
Tranhoo Technology Co., Ltd Home New product SW201 is showing.
6F Jingyun building,Xixiang town,   About us   2019 Hong Kong Show
Baoan,Shenzhen,China   Product    
    Product video    
+86 13421313195    Support    
sindy@tranhoo.com   Contact